21. Как да сме сигурни дали една детска седалка е надрасната?

Една детска седалка е надрастната, не когато детето отговаря едновременно на всички условия това да стане- килограми, височина на коланите спрямо раменете, позиция на главата спрямо конструкцията на седалката, а когато достигне дори само едно от тях. Например, независимо къде са му коланите на раменете или главата спрямо седалката, ако то надвиши допустимите килограми трябва да премине в по-голяма категория седалки. Същото важи за височината на торса и на главата.

Детето може да е леко, но ако е по-високо от лимита също трябва да смени седалката.  Група 0 и 0+ (вж. въпрос 4) са надраснати, веднага щом главата на бебето достигне ръба на кошчето. При групи 1 и 1-2 това се случва, когато върха на ушите достигне ръба на седалката. Също трябва да се наблюдава коланите къде се намират спрямо раменете. Прочетете внимателно тази секция от упътването, тъй като е важно и често се допускат грешки именно в този случай.

Най-общо трябва да се знае, че идеалният случай, е когато 5 точковите колани са на една линия с рамената на детето. При някои детски седалки за кола от групи 0 и 0+ се допуска и коланите да са малко под рамената на детето, но винаги четете упътването, тъй като изискванията за конкретния модел може да са различни!!! Ако имате въпроси, моля свържете се с нас и ние винаги ще се постараем да ви асистираме с текста на упътването или дори в комуникацията с производителите, ако имате допълнителни въпроси.

Share