14. Кога може детето да се вози само с обикновения колан на колата?

Когато надрасне бустъра с висок гръб по един или повече от следните критерии:

– Достигнало е тегло от 36 килограма

– Рамото на детето се намира над водача индикатор за правилно поставен колан.

– Върха на ушите е достигнал ръба на седалката, в най-високото положение на облегалката.

Share