2. Колко дълго детето трябва да е в столче за кола или бустър?

За отговора на този въпрос има две европейски практики, които следва да се прилагат, като нашите препоръки са преди всичко за първия- Шведския метод, а когато той е неприложим в дадени обстоятелства, тогава подкрепяме общо-европейската практика.

– Шведски метод –

*Група 0 – от 0 до 10 килограма (~от раждане до ~ 6 месеца)
*Група 0+ – от 0 до 13 килограма (~от раждане до ~ 12-15 месеца)
*Група 0-1-2 – от 0-25 килограма (~от раждане до 4.5 години )
**Група 1-2 – от 9-25 килограма (~от 9 м до 6 години)
Група 2-3 – от 15-36 килограма (~ от 4 до 12 години)

Бележка – Групите отбелязани със `*` са за седалки обърнати обратно по посока на движението. В Швеция децата се возят така поне до 4 години, а в много случаи до 6-6.5години.`**` детските седалки отбелязани с този знак са комбинирани и могат да се използват в различни посоки, и дори като бустъри.

-Европейски метод –

*Група 0 – от 0 до 10 килограма (~от раждане до ~ 6 месеца)
*Група 0+ – от 0 до 13 килограма (~от раждане до ~ 12-15 месеца)
Група 1 – от 9 до 18 килограма (~ от 9 месеца до 4 години)
Група 1-2-3 – от 9 до 36 килограма (~ от 9 месеца до 12 години)
Група 2-3 – от 15 до 36 килограма (~от 4 години до 12 години)

Share