8. Не мога да постигна достатъчно стегната инсталация, какво да направя?

Уверете се, че сте изпълнили всички стъпки по инсталацията, според инструкциите на производителя, и то в реда посочен там!

Не експериментирайте с инсталацията, не използвайте повече от един метод едновременно (не комбинирайте инсталацията с 3 точков колан на колата с Isofix например, или на два 3 точкови колана едновременно- вж въпрос 1).
Преместете предната седалка максимално напред и вдигнете облегалката, за да имате място за работа.
Можете да натиснете детската седалка с коляно, докато я инсталирате. Първо издърпайте луфта от колана в частта при краката и едва след това издърпайте частта на рамената. Понякога, макар че не е често необходимо помага и помощта на втори човек, за да издърпа колана докато вие натискате надолу. Ако има заключващи механизми на самата седалка използвайте ги. Пробвайте още малко да издърпате колана, след като те са заключени, ако продължава да не е достатъчно стегнато.
Ако проблемът е в buckle crunch (вж и въпр. 11), тогава можете да завъртите женската част на заключващия механизъм на колана до 3 пъти около оста, за да се прибере по-надолу. Това е безопасно, и може само да помогне на инсталацията. Ако въпреки всичко не се получи добра инсталация, освободете детската седалка и започнете отначало. Понякога просто трябват няколко опита, преди да се получи.

Share